Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Modelling of environmental transport processes
Learning outcome:
Student zna i rozumie zjawiska fizyczne odpowiedzialne za transport masy energii i pędu w wybranych składnikach środowiska
Connections with FLO:
  • FT1A_W03
    zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
  • FT1A_W11
    zna podstawowe techniki opisu i pomiaru przebiegu zjawisk i procesów fizycznych