Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Modelling of environmental transport processes
Learning outcome:
Student dysponuje wiedzą na temat metod numerycznych stosowanych do modelowania procesów transportu
Connections with FLO:
  • FT1A_W06
    ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych