Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Modelling of environmental transport processes
Learning outcome:
Student zna etapy realizacji modelowania numerycznego
Connections with FLO:
  • FT1A_W04
    zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich