Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Modelling of environmental transport processes
Learning outcome:
Student umie przygotować, wykonać i zweryfikować prosty program modelujący wybrane zjawisko transportu w środowisku
Connections with FLO:
  • FT1A_U02
    potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim i angielskim
  • FT1A_U01
    ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów
  • FT1A_U05
    potrafi wyodrębnić elementarne procesy składowe badanego zjawiska dostrzegając jego złożonośd