Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Modelling of environmental transport processes
Learning outcome:
Student potrafi zaplanować pracę zespołową i rozdzielić zadania oraz oszacować czas realizacji
Connections with FLO:
  • FT1A_K06
    ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
  • FT1A_K09
    potrafi zaplanować prostą pracę wieloetapową i ocenić czas jej wykonania