Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Fizyka ciała stałego
Learning outcome:
Rozumie teoretyczne podstawy wybranych technologii materiałowych.
Connections with FLO:
  • TC2A_W02
    ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych