Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Applications for Mobile Devices
Learning outcome:
Student potrafi samodzielnie stworzyć i napisać aplikacje mobilną typu klient-server korzystającą z danych dostarcz np. z sieci, serwisów internetowych.
Connections with FLO:
 • IS1A_U16
  potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych sieciach komputerowych
 • IS2A_U12
  potrafi wykorzystywać różne platformy programistyczne do tworzenia aplikacji internetowych, umie tworzyć skalowalne aplikacje internetowe
 • IS2A_U13
  potrafi wdrożyć wykonane przez siebie aplikacje WWW w przedsiębiorstwie
 • IS2A_U16
  potrafi wykorzystać różne narzędzia i techniki do programowania, sterowania oraz kontroli parametrów i trybów pracy wybranych urządzeń