Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Functional materials
Learning outcome:
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów.
Connections with FLO:
  • IM2A_W13
    Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów.