Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Functional materials
Learning outcome:
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań
Connections with FLO:
  • IM2A_W14
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań