Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Functional materials
Learning outcome:
ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
Connections with FLO:
  • IM2A_K02
    ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem