Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Dosimetry of Non-ionizing Radiation
Learning outcome:
Student posiada wiedzę o zastosowaniach biomedycznych w/w promieniowań- w diagnostyce i terapii. Zna podstawy fizyczne oraz biofizyczne norm bezpieczeństwa ustalonych dla ultradźwięków, promieniowania elektromagnetycznego oraz UV-VIS
Connections with FLO:
 • FM2A_W02
  zna zaawansowane techniki opisu i pomiaru zjawisk fizycznych oraz procesów biofizycznych, biomedycznych i biochemicznych
 • FM2A_W04
  ma szczegółową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie
 • FM2A_W13
  zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu fizyki medycznej
 • FM2A_W15
  zna terminologię stosowaną w środowisku medycznym
 • FM2A_W20
  zna pojęcia związane z ochroną zdrowia w zakresie ekspozycji na wybrane czynniki oraz rozumie wybrane modele zachowań prozdrowotnych będących odpowiedzią na występujące zagrożenie