Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Dosimetry of Non-ionizing Radiation
Learning outcome:
Student zna i potrafi stosować podstawowe techniki obliczeniowe dla wielkości dozymetrycznych promieniowania niejonizującego w najprostszych przypadkach
Connections with FLO:
  • FM2A_U08
    potrafi zastosować znaną metodologię do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz naukowo-badawczych
  • FM2A_U10
    potrafi wykorzystywać symulacje komputerowe do analizy wybranych problemów biomedycznych