Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Dosimetry of Non-ionizing Radiation
Learning outcome:
Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty.
Connections with FLO:
  • FM2A_K02
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
  • FM2A_K06
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole
  • FM2A_K07
    ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zespołowo zadania