Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Nowoczesne metody pomiarowe
Learning outcome:
Student zna teoretyczny opis zjawisk, które będą badane w ramach wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych.
Connections with FLO:
  • FT2A_W01
    ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk ścisłych
  • FT2A_W02
    dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki i elektroniki niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych procesów technologicznych