Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Nowoczesne metody pomiarowe
Learning outcome:
Student rozumie zastosowaną metodologię pomiaru oraz formalizm pozwalający na analizę uzyskanych wyników.
Connections with FLO:
  • FT2A_W11
    ma pogłębioną wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach
  • FT2A_W12
    zna zaawansowane techniki opisu i pomiaru przebiegu zjawisk i procesów fizycznych