Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Nowoczesne metody pomiarowe
Learning outcome:
W oparciu o wiedzę teoretyczną oraz materiały wskazane przez prowadzącego student potrafi przeprowadzić/zanalizować eksperyment.
Connections with FLO:
  • FT2A_U02
    potrafi pozyskiwać informacje z podręczników, czasopism naukowych, baz danych oraz Internetu, niezbędne do realizacji złożonych zadań inżynierskich i prac badawczych
  • FT2A_U05
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z rozwiązywaniem złożonych zadań inżynierskich i prowadzeniem prac badawczych
  • FT2A_U06
    potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi wykorzystywanych w fizyce technicznej do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich i prowadzenia prac badawczych