Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Nowoczesne metody pomiarowe
Learning outcome:
Student potrafi wykorzystać aparat matematyczny do analizy uzyskanych wyników. Student wie, w jaki sposób przygotować merytoryczne sprawozdanie z przeprowadzonych badań.
Connections with FLO:
  • FT2A_U09
    potrafi przygotować merytoryczny raport przedstawiający wyniki swojej pracy i przedstawić go z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej
  • FT2A_U10
    potrafi zastosować zaawansowane metody analizy statystycznej do opisu badanych zjawisk fizycznych lub procesów technologicznych