Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Nowoczesne metody pomiarowe
Learning outcome:
Student potrafi zorganizować prace małego zespołu w celu realizacji projektu badawczego.
Connections with FLO:
  • FT2A_K03
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, właściwie określać priorytety i optymalizować metody osiągania założonych celów
  • FT2A_K04
    potrafi współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym, przyjmując w nim różne role