Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
User Interface
Learning outcome:
Student zna wybrane biblioteki do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika dostępne dla języków C, C++, Java i wie jakie są ich wady i zalety w typowych zastosowaniach.
Connections with FLO:
 • FT1A_W02
  dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
 • FT1A_W04
  zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich
 • FM1A_W05
  Zna działanie prostych układów elektronicznych oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu programowania, niezbędną w rozwiązywaniu wybranych problemów
 • FM1A_W06
  Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie fizyki, matematyki, chemii i biologii oraz innych dziedzin nauki (medycyna, informatyka) pozwalającą na formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań
 • IS1A_W07
  dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania w modelu obiektowym
 • IS1A_W09
  dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie inżynierii oprogramowania
 • IS1A_W16
  dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie grafiki komputerowej
 • IS2A_W15
  ma szczegółową wiedzę obejmującą znajomość metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do tworzenia interfejsu użytkownika systemów informatycznych