Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
User Interface
Learning outcome:
Student potrafi wykorzystać dodatkowe możliwości użytych bibliotek do przygotowania programów w postaci łatwej do kompilacji/uruchamiania na różnych platformach.
Connections with FLO:
 • FT1A_U08
  potrafi planować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • FT1A_U11
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i opracować oprogramowanie w wybranym języku
 • FT2A_U08
  potrafi planować i realizować złożone zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IS1A_U09
  potrafi porównać rozwiązania projektowe systemów informatycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i wymagane do ich realizacji nakłady techniczne i ekonomiczne
 • IS1A_U13
  potrafi zaprojektować proste systemy informatyczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów technologicznych, użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi informatycznych
 • IS1A_U19
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla zastosowań informatyki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia
 • FM1A_U08
  potrafi zastosować znaną metodologię do rozwiązywania problemów
 • FM1A_U18
  potrafi wybrać, zastosować i ocenić przydatność dostępnych metod oraz narzędzia niezbędnych do rozwiązania wybranych problemów technicznych i biomedycznych
 • FM2A_U08
  potrafi zastosować znaną metodologię do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz naukowo-badawczych
 • IS2A_U17
  potrafi integrować wiedzę obejmującą budowę i działanie mikroprocesora/mikrokontrolera oraz wybrane algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów w celu wykorzystania jej w realizacji zadania inżynierskiego, zgodnie z zadaną specyfikacją