Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Nowoczesne metody pomiarowe
Learning outcome:
Student dostrzega znaczenie badań podstawowych dla rozwoju nowych technologii.
Connections with FLO:
  • FT2A_W09
    ma podstawową wiedzę o powiązaniach pomiędzy przemysłem, a badaniami podstawowymi i rozumie konieczność ich prowadzenia
  • FT2A_W10
    ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki
  • FT2A_W11
    ma pogłębioną wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach