Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
Learning outcome:
Student zna różne rodzaje oraz źródła promieniowania jonizującego i mechanizmy fizyczne jego oddziaływania z materią oraz rozumie ich kwantowy charakter
Connections with FLO:
  • FT1A_W03
    zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
  • FT1A_W01
    posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych