Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
Learning outcome:
Student zna i rozumie zarówno metodykę jak i aparaturę stosowaną do detekcji promieniowania jonizującego
Connections with FLO:
  • FT1A_W08
    ma podstawową wiedzę o powiązaniach pomiędzy przemysłem, a badaniami podstawowymi
  • FT1A_W10
    ma podstawową wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach