Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
Learning outcome:
Student potrafi dokonać analizy wyników symulacji przy użyciu środowiska ROOT
Connections with FLO:
  • FT1A_U02
    potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim i angielskim
  • FT1A_U01
    ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów