Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Ochrona radiologiczna
Learning outcome:
Student posiada wiedzę o wielkościach i jednostkach stosowanych w ochronie radiologicznej.Student zna i rozumie zasady pomiaru tych wielkości.
Connections with FLO:
  • FT1A_W04
    zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich
  • FT1A_W07
    ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
  • FT1A_W11
    zna podstawowe techniki opisu i pomiaru przebiegu zjawisk i procesów fizycznych