Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Ochrona radiologiczna
Learning outcome:
Student posiada wiedzę o dawkach otrzymywanych przez ludzi ze źródeł naturalnych i sztucznych.Student zna skutki biologiczne promieniowania jonizującego i ich zależność od dawki.
Connections with FLO:
  • FT1A_W03
    zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
  • FT1A_W07
    ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
  • FT1A_W01
    posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych