Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Ochrona radiologiczna
Learning outcome:
Student zna zasady ochrony radiologicznej i przepisy Prawa Atomowego i rozumie ich znaczenie w pracach związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące.Student zna dokumenty niezbędne do prowadzenia tego typu prac.
Connections with FLO:
  • FT1A_W04
    zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich
  • FT1A_W14
    zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania (w tym: zarządzania jakością) oraz rozumie jego znaczenie we współczesnej gospodarce