Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Ochrona radiologiczna
Learning outcome:
Student potrafi opracować dokumentacje niezbędną do uzyskania zezwolenia na prace związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące i potrafi, w typowych przypadkach,, oszacować narażenie ludzi w czasie takiej pracy.
Connections with FLO:
  • FT1A_U02
    potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim i angielskim
  • FT1A_U09
    potrafi napisać tekst naukowy w języku polskim i obcym, będący dobrze udokumentowanym bibliograficznie opracowaniem danego problemu, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej
  • FT1A_U14
    potrafi określić zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów oraz zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy