Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Ochrona radiologiczna
Learning outcome:
Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe i opracowującym projekt.
Connections with FLO:
  • FT1A_K02
    rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym; ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich; wykazuje postawę proekologiczną
  • FT1A_K06
    ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
  • FT1A_K01
    pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role