Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Budownictwo ogólne
Learning outcome:
rozumie konieczność przestrzegania przepisów prawa budowlanego; dostrzega konieczność ochrony cieplnej budynków, odzysku ciepła oraz wykorzystania energii odnawialnej
Connections with FLO:
  • TC2A_K05
    dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych
  • TC2A_K08
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych