Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Advanced Materials Research Methods
Learning outcome:
Student ma poszerzoną wiedzę na temat metod badań strukturalnych różnych grup materiałów.
Connections with FLO:
  • IM2A_W06
    Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu testowania innowacyjnych materiałów o dużym potencjale aplikacyjnym w zakresie elektroniki, elektrochemii, biotechnologii i medycyny.