Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Advanced Materials Research Methods
Learning outcome:
Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod: dyfrakcji XRD, spektroskopii IR, metod termicznych oraz mikroskopowych .
Connections with FLO:
  • IM2A_W08
    Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod badań właściwości materiałów