Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Advanced Materials Research Methods
Learning outcome:
Student potrafi zaplanować tok badania struktury i właściwości badanych materiałów w oparciu o poznane metody badań.
Connections with FLO:
  • IM2A_U08
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości użytkowych materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki