Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Advanced Materials Research Methods
Learning outcome:
Student potrafi zinterpretować wyniki badań otrzymane w metodach dyfrakcji XRD, spektroskopii IR, termicznych oraz mikroskopowych .
Connections with FLO:
  • IM2A_U08
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości użytkowych materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki