Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Advanced Materials Research Methods
Learning outcome:
Student jest świadomy odpowiedzialności za wykonywane badani, twórczo rozwiązuje postawione przed nim zadania i problemy badawcze.
Connections with FLO:
  • IM2A_K07
    prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne