Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Mathematics 2
Learning outcome:
Student zna zastosowania całki Riemanna w geometrii oraz potrafi za jej pomocą obliczyć pola obszarów regularnych, pola powierzchni i objętości brył obrotowych oraz długości łuków. Potrafi obliczyć całkę niewłaściwą lub stwierdzić, że jest rozbieżna. Oblicza pola figur nieograniczonych.
Connections with FLO:
  • FM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu oraz innych źródeł, a następnie inteligentnie je przetwarzać, wyciągać wnioski, a także formułować opinie, w języku polskim i innym języku uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej
  • FM1A_U08
    potrafi zastosować znaną metodologię do rozwiązywania problemów