Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Mathematics 2
Learning outcome:
Student zna umie określić własności funkcji różniczkowalnych. Oblicza pochodne dowolnego rzędu. Potrafi przybliżać z zadaną dokładnością wartości pewnych funkcji korzystając ze wzoru Taylora. Student potrafi badać przebieg zmienności typowych funkcji oraz rysować ich przybliżone wykresy
Connections with FLO:
  • FM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu oraz innych źródeł, a następnie inteligentnie je przetwarzać, wyciągać wnioski, a także formułować opinie, w języku polskim i innym języku uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej
  • FM1A_U08
    potrafi zastosować znaną metodologię do rozwiązywania problemów