Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Mathematics 2
Learning outcome:
Student potrafi współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe. Potrafi wyszukać w Internecie odpowiednie strony zawierające encyklopedyczne wiadomości o rachunku różniczkowym i całkowym funkcji zmiennej rzeczywistej i na ich podstawie opracować krótki referat, korzystając ewentualnie z pomocy prowadzącego zajęcia (konsultacje).
Connections with FLO:
  • FM1A_K01
    ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  • FM1A_K06
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole;potrafi go współorganizować i pracować w nim przyjmując różne role