Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Mathematics 2
Learning outcome:
Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym; potrafi jasno przedstawić (sformułować) problem matematyczny w języku matematyki.
Connections with FLO:
  • FM1A_K01
    ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  • FM1A_K02
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
  • FM1A_K06
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole;potrafi go współorganizować i pracować w nim przyjmując różne role