Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Mathematics I
Learning outcome:
ma podstawowe wiadomości z zakresu logiki, zna standardową symbolikę matematyczną; zna podstawowe funkcje elementarne i ich własności.
Connections with FLO:
  • FT1A_W02
    dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych