Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Mathematics I
Learning outcome:
posługuje się zasadami logicznego myślenia, potrafi przeprowadzić proste rozumowanie dedukcyjne.
Connections with FLO:
  • FT1A_U01
    ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów