Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
B.Sc. Thesis
Learning outcome:
Student potrafi swobodnie posługiwać się wybranym systemem komputerowego składu tekstów
Connections with FLO:
  • FT1A_U09
    potrafi napisać tekst naukowy w języku polskim i obcym, będący dobrze udokumentowanym bibliograficznie opracowaniem danego problemu, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej