Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
B.Sc. Thesis
Learning outcome:
Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej
Connections with FLO:
  • FT1A_K01
    pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role