Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
B.Sc. Thesis
Learning outcome:
Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich
Connections with FLO:
  • FT1A_K03
    zachowuje etyczną postawę w prowadzonych projektach badawczych; publikuje ich efekty w sposób rzetelny i uczciwy zgodnie z zasadami przyjętymi w środowisku naukowym