Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Metody wytwarzania barwnych szkieł
Learning outcome:
Student zna operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkieł i emalii oraz modyfikacji powierzchniowej szkieł (powłoki barwne, techniki zdobienia szkieł)
Connections with FLO:
  • CE2A_W02
    ma podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie konserwacji i rewitalizacji budynków
  • CE2A_W05
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania szkła, ceramiki szlachetnej i artystycznej, szkliw i angob oraz ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania, zna metody zdobienia ceramiki i szkła oraz wdrażania projektów do praktyki przemysłowej