Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Metody wytwarzania barwnych szkieł
Learning outcome:
student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą teorii barwy, mechanizmu barwienia szkieł oraz projektowania składów szkieł o określonej barwie;
Connections with FLO:
  • CE2A_W06
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych oraz opracowania technologii wytwarzania tych materiałów