Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Metody wytwarzania barwnych szkieł
Learning outcome:
Student potrafi zaprojektować skład i sposób wytwarzania szkła o określonej barwie
Connections with FLO:
  • CE2A_U03
    posiada umiejętność doboru sposobów konserwacji i rewitalizacji budynków