Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Metody wytwarzania barwnych szkieł
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych
Connections with FLO:
  • CE2A_K08
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych