Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Metody wytwarzania barwnych szkieł
Learning outcome:
potrafi współpracować w grupie i przekazywać w zrozumiały sposób informacje dotyczące skomplikowanych procesów technologicznych
Connections with FLO:
  • CE2A_K02
    ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem