Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Nowoczesne metody instrumentalne w kontroli procesów przemysłowych i ochronie środowiska
Learning outcome:
Student potrafi dokonać wyboru optymalnej metody analitycznej dostosowanej do zawartości analitu oraz rodzaju próbki
Connections with FLO:
  • TC2A_U04
    potrafi zastosować odpowiednie procedury analityczne do badań materiałów budowlanych w przemyśle i laboratoriach ochrony środowiska